Vyhľadávanie v textoch

Zadajte kľúčové slová:
Napr.: Vladimír Sýkora, Juraj Valach, Peter Zvon, D-a, Elán...

Výskumno-publikačný projekt Slovník divadelných kritikov a publicistov podáva odbornej i širokej verejnosti syntetické informácie o osobnostiach spätých s divadelnou kritikou a publicistikou na Slovensku.

Slovník si kladie za cieľ obsiahnuť prostredníctvom menných encyklopedických hesiel komplexný chronologický vývoj slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky a to naprieč druhovým spektrom nášho divadelného umenia.

Prvá fáza projektu obsahuje encyklopedické profily autorov tzv. zakladateľských generácií slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky.

Skip to content