BALLO, Fedor
* 10. 6. 1920 Dolný Kubín – † 30. 7. 1998 Levallois-Perret, Francúzsko
prekladateľ, diplomat, publicista
Pseudonymy/šifry: F. B.

Bol bratom muzikológa a operného kritika Ivana Balla. V roku 1942 absolvoval štúdium slovenskej a nemeckej filológie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (po roku 1954 Univerzita Komenského). Písaniu divadelných kritík sa venoval už počas vysokej školy. Po štúdiách v rokoch 1942 – 1943 pôsobil ako redaktor Národných novín v Martine. V roku 1944 sa angažoval v Slovenskom národnom povstaní. V období 1945 – 1949 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe. Od roku 1949 bol prvým tajomníkom na Veľvyslanectve Československa v Paríži. Veľkou mierou prispel k rozšíreniu francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov. Medzi jeho priateľov patril J. P. Sartre, J. Effel, J.-L. Lanoux, C. Simon, M. Butor, A. London a i.  V roku 1954 sa vrátil na svoje pôvodné pracovisko na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe.

V roku 1958 nastúpil na miesto vedúceho redaktora svetovej literatúry vo vydavateľstve Tatran. V rokoch 1964 – 1966 bol vedúcim odboru umenia na Povereníctve školstva a kultúry. V rokoch 1967 a 1968 pôsobil ako šéfredaktor časopisu Revue svetovej literatúry. Vďaka nemu časopis predstavoval čitateľom významných zahraničných autorov, prinášal nové rubriky a zároveň pomáhal formovať novú generáciu prekladateľov. Za krátku dobu sa tak periodiku strojnásobil náklad. V roku 1968 odišiel do Paríža, kde v sídle UNESCO pracoval ako vedúci sekcie kultúrnej politiky za ČSSR. Keď F. B. v roku 1971 z tejto pozície pre politické sympatie voči A. Dubčekovi nové vedenie komunistickej strany vyštvalo, verejne sa ho zastali mnohé osobnosti francúzskej kultúry. Následne od roku 1972 získal prácu vedúceho audiovizuálnej sekcie v novovzniknutom múzeu moderného umenia – Centre Georgea Pompidoua, v ktorom pracoval až do roku 1985, keď odišiel do dôchodku.  Ako penzista ešte päť rokov externe spolupracoval s národným francúzskym múzeom v Paríži Musée d’Orsay, ktoré uchováva zbierky maliarstva, sochárstva, dekoratívnych predmetov, grafiky a architektúry. 

Svoje kritiky publikoval v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, najčastejšie v časopisoch Pravda, Večerník, Kultúrny život a Slovenské pohľady.

Prekladateľskej činnosti sa F. B. intenzívne venoval v šesťdesiatych rokoch. Spočiatku prekladal aj nemeckú literatúru, no neskôr sa zameral výhradne na diela francúzskej literatúry. Z dramatickej spisby preložil viaceré diela Molièra (v spolupráci s V. Mihálikom diela Don Juan alebo Kamenná hostina, 1968; Tartuffe, 1966), Musseta (Lorenzaccio, 1963), Merimeého (Koč sviatosti oltárnej, 1960), Camusa (Mor, 1965; Nedorozumenie, 1967), Ionesca (Kráľ umiera, 1963), Sartra (Diabol a Pánboh, 1965; Špinavé ruky, 1968) či Feydaua (Chrobák v hlave, 1963). Významne prispel k vytváraniu molièrovských prekladov do slovenčiny. Jeho preklady komédií sa vyznačujú citom pre hravosť a komickosť jazyka. F. B. sa významným spôsobom pričinil o rozvoj kultúrnych francúzsko-slovenských vzťahov. Jeho preklady literárnych diel i divadelných hier sa vydávajú a inscenujú až podnes. Publikované boli samostatne i časopisecky v Slovenských pohľadoch či Revue svetovej literatúry. Pre jeho politickú nepohodlnosť a emigráciu bol v Československu dlhé roky zabudnutý a jeho prekladateľská, redaktorská a editorská činnosť nie je dostatočne zmapovaná a docenená.

Výberová bibliografia autora:

BALLO, Fedor. Kocúrkovo II. na scéne SND. In Politika, 1940, roč. 10, č. 12, s. 248.

BALLO, Fedor. Kleistova veselohra na scéne ND. In Slovák, 5. 1. 1943, roč. 25, č. 3, s. 6.

IONESCO, Eugène. Kráľ umiera. Preložil Fedor Ballo. Bratislava : Diliza, 1963. 67 s.

MUSSET, Alfred de. Lorenzaccio : dráma v piatich dejstvách. Preložil Fedor Ballo. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963. 209 s.

BALLO, Fedor. Bratislava si získala Viedeň. In Večerník, 25. 1. 1965, roč. 10, č. 20, s. 3.

SARTRE, Jean-Paul. Diabol a Pánboh : hra v 3 dejstvách a 11 obrazoch. Preklad Fedor Ballo. Bratislava : DILIZA, 1965. 131 s.

MOLIÈRE. Tartuffe : komédia v 5 dejstvách. Preložili Vojtech Mihálik, Fedor Ballo. Bratislava : Diliza, 1966. 71 s.

FEYDEAU, Georges. Chrobák v hlave : hra v 3 dejstvách. Preklad Fedor Ballo. Bratislava : Diliza, 1968. 131 s.

Výberová literatúra o autorovi:

HIRNEROVÁ, Oľga. Sedemdesiatiny Fedora Ballu. In Revue svetovej literatúry, 1990, roč. 26, č. 5, s. 174 – 175.

MARUŠIAK, Jozef. Na rozlúčku s priateľom. In Revue svetovej literatúry, 1998, roč. 34, č. 3, s. 2.

Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry : 20. storočie. A – K. Bratislava : Veda, 2015, s. 112 – 144. ISBN 978-80-224-1428-9.

 

Publikované v roku 2020.

Petra Babulícová
Skip to content