BÁNOVÁ-VERBEECK, Jolana
* 13. 7. 1926 Brezno – † 27. 2. 1984 Brusel, Belgicko
prekladateľka, redaktorka
Pseudonymy/šifry: Bánová Jola

V rokoch 1937 – 1938 študovala na gymnáziu v rodnom Brezne. V roku 1938 prestúpila na gymnázium v Martine, kde v roku 1945 absolvovala aj maturitu. Po strednej škole nastúpila na vysokoškolské štúdium slovenského jazyka, filozofie a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes Univerzita Komenského), ktoré úspešne absolvovala v roku 1951.

V období rokov 1954 – 1958 pôsobila ako odborná asistentka v Divadelnom oddelení Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Počas svojho pôsobenia publikovala niekoľko článkov v časopise Slovenské divadlo. Zamerala sa v nich na dejiny i súčasnú problematiku ochotníckeho divadla. V štúdii Repertoár slovenského ochotníckeho divadla v rokoch 1900 – 1914 (č. 2/1955, Slovenské divadlo) detailne analyzuje rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku a poukazuje na významné inscenácie národnobuditeľských diel i obľúbených hier zahraničných autorov. Okrem súborov pôsobiacich na Slovensku píše tiež o slovenskom súbore v Starej Pazove vo Vojvodine. V roku 1961 nastúpila do vydavateľstva Osveta (neskôr Obzor), kde sa venovala redaktorskej práci do roku 1967. O dva roky neskôr začala pracovať v Kráľovskej bibliotéke v Bruseli.

Literatúre a divadlu sa venovala aj ako prekladateľka hier a próz z francúzskeho, nemeckého a českého jazyka. Medzi jej preklady patrí Crommelynckov Rozkošný paroháč (1971), Mussetove Marianine rozmary (1965) a Na nič neprisahať (1965) či libreto k „požiarnickému“ kabaretu Stratil sa nám Florián (1965) od P. Rada. Jej preklady hier uviedli viaceré slovenské divadlá. V menšej miere prekladala i odbornú literatúru. Jej texty sa vyznačovali veľmi dobrou kvalitou a jazykovou kultúrou.

Jej teatrologická činnosť nie je obsiahla. Venovala sa téme ochotníckeho divadla, ktorá je popri profesionálnom mnohokrát opomínaná. Vo svojich štúdiách dokázala pomenovať a obsiahnuť problematiku repertoáru slovenského ochotníckeho divadla zo začiatku 20. storočia i v polovici jeho päťdesiatych rokov. Pre Pamätnicu Slovenského národného divadla (1960) zostavila Prehľad inscenácií Slovenského národného divadla v rokoch 1920 – 1959.

Výberová bibliografia autora:

BÁNOVÁ, Jola. Ferenc Hont, Práca režiséra – príručka pre ochotnícke divadelné krúžky. In Slovenské divadlo, 1954, roč. 2, č. 1, s. 128 – 129.

BÁNOVÁ, Jola. Repertoár slovenského ochotníckeho divadla v rokoch 1900 – 1914. In Slovenské divadlo, 1955, roč. 3, č. 2, s. 170 – 187.

BÁNOVÁ, Jola. K repertoárovej problematike súčasného ochotníckeho divadla. In Slovenské divadlo, 1956, roč. 4, č. 3 – 4, s. 253 – 260.
CROMMELYNCK, Fernand. Rozkošný paroháč : fraška v troch dejstvách. Preložila Jolana BÁNOVÁ. Bratislava : LITA, 1971. 74 s.

MUSSET, Alfred de. Marianine rozmary. Na nič neprisahať. Preložila Jolana Bánová. Bratislava : DILIZA, 1965. 86 s.

BÁNOVÁ, Jola: Prehľad inscenácií Slovenského národného divadla v rokoch 1920 – 1959. In Pamätnica Slovenského národného divadla : sborník. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960, s. 296 – 406.

Výberová literatúra o autorovi:

Biografický lexikón Slovenska I. A – B. Martin : Slovenská národná knižnica, 2002, s. 213. ISBN 80-89023-16-9.

 

Publikované v roku 2023.

Petra Babulícová
Skip to content