KOSTOLNÝ, Andrej
* 26. 11. 1903 Palúdzka, dnes miestna časť Liptovského Mikuláša – † 12. 3. 1984 Bratislava
literárny historik, prekladateľ, dramatik, kritik
Pseudonymy/šifry: Drak, A. K., Jak, Jak., jak., K., Oko., Oko, V. K.

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenský a francúzsky jazyk (1922 – 1926). V rokoch 1927 – 1928 sa zúčastnil študijného pobytu v Lyone a v Paríži. Od roku 1927 pracoval ako profesor na gymnáziách (1927 – 1929 v Prešove a 1941 – 1945 v Bardejove), obchodnej akadémii v Bratislave (1929 – 1939), v Nitre (1939 – 1941) a na Strednej ekonomickej škole v Bratislave (1946 – 1973). A. K. sa v tridsiatych rokoch zaradil medzi popredných a všestranných kritikov (spolu s A. Mrázom, R. Uhlárom, F. Hoffmannom, J. Huškovou). Bol aktívny v ochotníckom divadle ako herec i režisér. Ako stredoškolský profesor podnecoval k divadelnej tvorbe aj svojich študentov. Napísal niekoľko drám (Morhisti, 1940; Zlosyn, 1941; Volám vás za svedka, 1942) a básnických zbierok (Poľná pošta, 1938; Šachovnica, 1938; Podzemná rieka, 1945). Prekladal z francúzštiny a maďarčiny. Zaujímali ho všetky literárne oblasti, predovšetkým slovenská a česká dramatická literatúra. Odborne sa venoval najmä tvorbe P. O. Hviezdoslava a J. G. Tajovského. Výsledky zhrnul vo viacerých odborných štúdiách. Publikoval v rôznych časopisoch (Slovenské pohľady, Politika, Služba, Tvorba, Jednota a i.). Krátke divadelné recenzie publikoval najmä v časopise Politika, kde glosoval vtedajšie profesionálne divadlo s dôrazom na dramatický text.

Výberová bibliografia autora:

KOSTOLNÝ, Andrej. Nová Barčova hra „Na konci cesty“ na scéne SND. In Politika, 1939, roč. 9, č. 8, s. 95.

KOSTOLNÝ, Andrej. O Hviezdoslavovej tvorbe. Bratislava : Universum, 1939. 245 s.

KOSTOLNÝ, Andrej. Z našich divadelných aktualít : hra laureáta Nobelovej ceny O'Neilla na scéne SND. In Politika, 1939, roč. 9, č. 2, s. 24.

KOSTOLNÝ, Andrej. Morhisti : hra v 3 dejstvách s 1 premenou. Nitra : Peter Bolvanský, 1940. 71 s.

jak. Andrej Bagar a. h. v „Čiernej veži“ v Prešove. In Národnie noviny, 31. 5. 1941, roč. 72, č. 39, s. 6.

KOSTOLNÝ, Andrej. Zlosyn : hra pre deti v troch dejstvách. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1941. 44 s.

KOSTOLNÝ, Andrej. Volám vás za svedka. Bardiov [Bardejov] : Andrej Kostolný, 1942. 72 s.

KOSTOLNÝ, Andrej. Hviezdoslavova tragédia Herodes a Herodias : literárny rozbor. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969. 81 s.

KOSTOLNÝ, Andrej. Tajovského Ženský zákon : dramatický rozbor. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970. 65 s.

Výberová literatúra o autorovi:

PIŠÚT, Milan. K osemdesiatinám Andreja Kostolného. In Slovenská literatúra, 1983, roč. 30, č. 6, s. 540 – 542.

PETRÍK, V. Za Andrejom Kostolným. In Slovenská literatúra, 1984, roč. 31, č. 4, s. 353.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1. A – L. Bratislava : Veda, 1989, s. 592. ISBN 80-224-0000-9.

Martina Daubravová
Skip to content