WAGNER, Vladimír

Pochádzal z rodiny, ktorej členovia aktívne pôsobili v rôznych oblastiach národného života a kultúry. Otec Ján Alojz Wagner (1864 – 1930) pracoval ako poisťovací úradník a zároveň sa venoval popularizácii vedy, zostavovaniu kalendárov, zborníkov. Matka Irena Dohnány (1871 – 1912) bola neterou M. Dohnányho (1824 – 1852). Rodina žila vo Viedni, neskôr v Budapešti a […]