CLEMENTIS, Vladimír

Po maturite na osemročnom gymnáziu v Uhorskej Skalici (po vzniku Československej republiky sa premenovalo na Masarykovo gymnázium) začal študovať na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Štúdium absolvoval v roku 1925. Počas vysokoškolského štúdia sa aktívne angažoval v socialistickom hnutí akademickej mládeže. V roku 1922 spoločne s ostatnými členmi hnutia začal vydávať a redigovať časopis DAV. Od roku 1931 pôsobil […]