LUKÁČ, Emil Boleslav

Vlastným menom Emil Lukáček. Po absolvovaní gymnázia v Banskej Štiavnici študoval v rokoch 1918 – 1922 teológiu na evanjelickej bohosloveckej fakulte a filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1920 ešte ako študent spolu s J. Smrekom redigoval Národnie noviny v Martine. Po absolvovaní bratislavskej univerzity študoval E. B. L. ako štipendista v rokoch […]