OKÁĽ, Ján

J. O. vyštudoval učiteľstvo na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. Po ukončení štúdia pôsobil v rokoch 1936 – 1939 ako učiteľ v rodnej Hubovej. Od roku 1939 bol osvetovým referentom Matice slovenskej v Martine, kam ho pozval tajomník Umeleckého odboru Matice slovenskej J. G. Cincík. S J. G. Cincíkom sa spája značná časť jeho života […]

ORAVCOVÁ, Mária

Rodným menom Mária Sehnalová. Ľudovú školu absolvovala v obci Veliká Ves a v Prahe, v štúdiách na strednej škole pokračovala v Litomyšli a v Hradci Králové. V roku 1918 absolvovala Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1921 – 1938 pôsobila ako stredoškolská profesorka na dievčenskom reálnom gymnáziu v Košiciach, v roku 1920 a potom 1939 – 1940, 1945 – 1957 v Bratislave. Od roku 1957 žila na […]