CHROBÁK, Dobroslav

Po skončení gymnázia v Liptovskom Mikuláši študoval na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave (1922 – 1926). Absolvoval elektrotechnický a strojnícky odbor na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1926 – 1934), kde získal titul Ing. Po ukončení štúdia sa vrátil do Bratislavy, kde pracoval celý život v rozhlase: ako referent Radiojournalu (1934 – 1938), vedúci techniky (1938 […]

CHORVÁTH, Michal

V rokoch 1920 – 1928 študoval na gymnáziu vo Zvolene, 1928 – 1936 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1936 – 1940 filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (od roku 1939 Slovenská univerzita). V rokoch 1941 – 1943 pracoval ako redaktor Štátneho nakladateľstva, 1943 – 1944 vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied a umení. V roku 1944 […]