TREBIŠOVSKÝ, Július

Celým menom Július Vojtech Trebišovský. Rodné meno Július Terebessy. Ľudovú školu vychodil v Malackách (1922 – 1927), Verejné československé gymnázium rádu sv. Františka v Malackách (1927 – 1935).  Štúdium slavistiky a germanistiky absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1935 – 1939). Vyučoval na gymnáziu v Malackách (1939 – 1940), Banskej Bystrici (1940 – 1941), Bratislave (1941 – […]