URBAN, Milo

Vlastným menom Milan Anton Urban. M. U. sa narodil v rodine hájnika Pavla a Anny Márie, rodenej Lachovej. V rokoch 1911 – 1914 navštevoval ľudové školy v Zázrivej a v Oravskej Polhore, neskôr študoval na gymnáziách v Trstenej a v Ružomberku. Pod vplyvom tragických rodinných udalostí a zlých finančných pomerov štúdium predčasne ukončil v roku 1921. Už počas školy začal pravidelne publikovať v študentskom časopise Vatra. […]

UHLÁR, Rudolf

Narodil sa do rodiny drobného roľníka v malej poľnohospodárskej dedine. Navštevoval štátnu maďarskú elementárnu školu vo Veľkých Uherciach. V rokoch 1921 – 1923 študoval na piaristickom gymnáziu v Prievidzi, 1923 – 1926 na gymnáziu v Nitre, 1926 – 1927 v Skalici. V rokoch 1927 – 1933 študoval slavistiku a romanistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, […]