VÁMOŠ, Gejza

G. V. sa narodil v rodine železničného úradníka židovského vyznania. Po absolvovaní strednej školy v Nitre (1919) nastúpil na Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe (1925), štúdiá čiastočne absolvoval aj v Anglicku, kam sa neskôr pravidelne vracal. Od roku 1925 pôsobil ako lekár najprv krátko v Prahe, kde mal najbližšie k ľavicovo orientovaným mladým intelektuálom […]

VALACH, Juraj

Vlastným menom Vladimír Sýkora. Narodil sa do rodiny úradníka a divadelného ochotníka. Roku 1939 ukončil štúdium práva na Slovenskej univerzite v Bratislave (dnes Univerzita Komenského), kde získal titul JUDr. S herečkou Oľgou Kadancovou sa oženil v roku 1940, o rok neskôr sa manželom narodil jediný syn Vladimír Peter. Pod pseudonymom Peter Zvon napísal v roku […]