DVOŘÁK, Josef

Po absolvovaní základného a stredoškolského vzdelania v okolí rodiska študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1923 – 1925). V rokoch 1921 – 1922 pôsobil ako učiteľ v Strážku, 1922 – 1923 bol vojakom Československej armády, 1923 učiteľom v Hamri, neskôr pracoval na Zemskom úrade pre vojnových poškodencov v Bratislave, v rokoch 1923 – 1939 bol pracovníkom referátu ministerstva školstva v Bratislave. Od […]

DOSTALÍK, František

Po absolutóriu na Učiteľskom ústave v Lučenci roku 1914 pôsobil ako učiteľ a organista v Prievidzi, Sebedraží a Martine. V tomto období sa (údajne) pokúsil nadobudnúť profesionálne hudobné vzdelanie na organovej škole v Budapešti. Po vzniku Československej republiky študoval v rokoch 1919 – 1921 na konzervatóriu v Brne skladbu a dirigovanie. Bol jediným slovenským žiakom hudobného skladateľa L. Janáčka, ktorý mal na jeho ďalšie […]