FELIX, Jozef

V rokoch 1931 – 1935 študoval slovenský a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde navštevoval prednášky profesora J. Kopala aj J. Mukařovského. Na Karlovej univerzite v Prahe, kde študoval rok, počúval prednášky F. X. Šaldu. Počas štipendijného pobytu na parížskej Sorbone sa venoval hlavne slavistike. Štúdiá absolvoval jazykovednou prácou Jozef Ignác Bajza v dejinách spisovnej slovenčiny, ktorú mu v roku […]