NOSKOVIČ, Alexander

V rokoch 1935 – 1943 študoval na gymnáziu v Trnave, 1946 – 1947 externe divadelnú réžiu na Akadémii múzických umení v Prahe a 1947 – 1948 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1952 promoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes Univerzity Komenského) v odbore divadelná veda. Už počas štúdií sa aktívne venoval praktickému aj teoretickému divadelníctvu. […]

NOVOMESKÝ, Ladislav

Ľudovú školu a štyri triedy gymnázia absolvoval v Budapešti (1914 – 1919). V roku 1923 zmaturoval na učiteľskom ústave v Modre a v tom istom roku nastúpil ako učiteľ na ľudovú školu v Bratislave. Zároveň začal externe študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1924 sa začal aktívne venovať publicistike, od roku 1929 pôsobil ako novinár v Prahe. Po zániku prvej […]