GAŠPAR, Tido Jozef

Vlastným menom Jozef Gašpar. T. J. G. sa narodil v rodine hospodárskeho správcu Jozefa Gašpara. Študoval na obchodnej akadémii v Martine (štúdium nedokončil). V roku 1918 absolvoval notársky náukobeh na prípravu administratívnych úradníkov. V roku 1911 bol námorníkom na Jadranskom mori, od roku 1919 pracoval ako tajomník Turčianskej župy v Martine, od roku 1922 ako komisár […]

GARAJ, Ján Karol

Reálne gymnázium navštevoval v Novom Meste nad Váhom. Od roku 1923 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, krátko aj na Karlovej univerzite v Prahe a na univerzite v Toulouse. Spočiatku pracoval ako učiteľ v Bratislave, v rokoch 1933 – 1939 ako pracovník Literárnohistorického odboru Matice slovenskej v Martine, neskôr ako úradník, potom od roku 1950 ako pracovník bratislavskej Univerzitnej knižnice, Slovenskej […]

GREGOROVÁ, Hana

Rodným menom Anna Božena Lilgová. H. G. vyrastala v Martine, kde získala aj základné vzdelanie. Napriek túžbe ďalej študovať musela pokračovať samovzdelávaním. Už v mladosti sa aktívne zapájala do kultúrneho života, napr. 1903 – 1913 sa venovala ochotníckemu divadlu, bola členkou martinského Slovenského spevokolu. Tu sa zoznámila aj so svojím budúcim manželom Jozefom Gregorom Tajovským (zosobášili […]