JUROVSKÝ, Šimon

Vlastným menom Šimon Weiss-Nägel. V rokoch 1922 – 1928 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Ružomberku, následne v rokoch 1928 – 1931 na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, kde našiel vhodné prostredie na štúdium hudby. Po maturite pokračoval v štúdiu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1931 – 1936), odbor kompozícia u prof. A. Moyzesa a dirigovanie u J. Vincourka, klavír u E. Suchoňa. Hudobné […]