HOFFMANN, Ferdinand

Najprv navštevoval ľudovú školu v Žiline, no neskôr ho rodičia prihlásili do židovskej školy, pretože v nej mal možnosť intenzívnejšie študovať cudzie jazyky, najmä nemčinu. Tieto jazykové schopnosti sa neskôr ukázali ako výnimočná devíza – neraz ako dramaturg prinášal tituly do repertoára z rôznych jazykových oblastí a hry prekladal do slovenčiny. Mal výnimočnú citlivosť pre slovenskú spisovnú reč. […]

HALUZICKÝ, Bohumil

B. H. absolvoval základnú školu v rodnej obci Bzová. Jeho otec Juraj Haluzický, pochádzajúci zo západoslovenských Močidlian, pôsobil ako pedagóg na miestnej škole a ako dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Bratislave. B. H. študoval na gymnáziu v Uherskom Hradišti a v Brne, v roku 1898 zmaturoval, potom študoval slovanskú a germánsku filológiu na Karlovej […]

HUŠKOVÁ, Jindra

Rodným menom Jindra Flajšhansová. Narodila sa v rodine významného českého profesora a filológa Václava Flajšhansa a Jindrišky Flajšhansovej, rod. Kakšovej, českej aktivistky, literátky a redaktorky Českých listov. V rokoch 1908 – 1916 študovala na gymnáziu, 1916 – 1919 a 1920 – 1921 klasickú a románsku filológiu na Karlovej univerzite v Prahe, roky 1919 – 1920 absolvovala na univerzite v Bukurešti. Doktorát […]

HAMALIAR, Ján Igor

Reálne gymnázium absolvoval v Banskej Štiavnici (1925), na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe študoval slovenský a ruský jazyk. Od roku 1929 pôsobil ako knihovník vo Verejnej a univerzitnej knižnici v Prahe. Zomrel na tuberkulózu, pochovaný je v Bátovciach. Pod vplyvom pražských štúdií sa postupne vzdal martinskej národnej koncepcie a prijal ideu čechoslovakizmu, preto i svoje príspevky uverejňoval ako v slovenčine, tak […]

HOŘEJŠ, Antonín

Celým menom Antonín Jaroslav Hořejš. Otec Josef Hořejš (1865 – 1944) a matka Františka Hořejšová, rod. Bakovská (1873 – 1930). A. H. študoval v rokoch 1912 – 1915 na pražskom reálnom gymnáziu, v rokoch 1915 – 1918 na obchodnej akadémii v Prahe a v 1919 – 1921 pokračoval na obchodnej akadémii v Bratislave. V rokoch 1921 – 1923 bol mimoriadnym poslucháčom […]

HANKA, Jaroslav

V roku 1912 absolvoval štúdium na gymnáziu v Dvůr Králové nad Labem. V rokoch 1912 – 1919 študoval právo. Ako vojak sa zúčastnil prvej svetovej vojny. Od roku 1919 pôsobil v Bratislave. V rokoch 1919 – 1920 pracoval ako redaktor Bratislavského denníka, 1920 – 1930 Slovenského denníka a zároveň ako dopisovateľ pre české Národní listy. […]

HRUŠOVSKÝ, Ján

Po maturite na vyššej obchodnej škole v Revúcej pracoval v roku 1910 ako praktikant Slovenskej banky v Novom Sade a v rokoch 1912 – 1913 ako účtovník vo firme Petra Makovického v Ružomberku. Následne strávil rok v rakúsko-uhorskej armáde na poste dôstojníka v bojoch na východnom fronte. Po liečení a rekonvalescencii bol v rokoch 1918 […]