SKALKA, Ján

Vlastným menom Vojtech Mládek. V ranom detstve stratil oboch rodičov, od šiesteho roku vyrastal v sirotinci. V roku 1920 zmaturoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, absolvoval študijné cesty po Zemplíne. V rokoch 1920 – 1939 učil v Hrišovciach, Žakarovciach, Vyšnej Hutke, Buziciach-Bernatovciach a Prešove. V rokoch 1939 – 1945 pôsobil ako dôstojník z povolania, neskôr sa zúčastnil bojov Slovenského národného povstania. O stave […]

STÍBALOVÁ, Gusta

Rodným menom Gusta Císařová. G. S. bola česky a slovensky píšuca spisovateľka pre deti, autorka bábkových hier a propagátorka bábkového divadla. Pôsobila ako sokolská cvičiteľka ženského a dievčenského telocviku vo viacerých českých mestách, venovala sa aj ochotníckemu divadlu. O telovýchove pre ženy publikovala aj v novinách Slovenský východ (1931). Väčšiu časť svojho aktívneho života prežila v Prešove, kde od […]

STÍBAL, Josef

J. S. sa narodil do rodiny učiteľa v meštianskej škole. Po štyroch triedach Nižšieho reálneho gymnázia v Kolíne vyštudoval Vyššiu štátnu priemyselnú školu v Brne. V rokoch 1914 – 1920 pracoval ako technický úradník a konštruktér v Kolíne. Od roku 1920 pôsobil so svojou prvou manželkou Gustou Stíbalovou, spisovateľkou, v Prešove. Od 1. decembra 1920 […]

SIDOR, Karol

Študoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku, ale v roku 1919 bol vylúčený zo všetkých stredných škôl pre zorganizovanie študentského štrajku na protest proti uväzneniu A. Hlinku. V roku 1920 súkromne zložil maturitu na gymnáziu v Ružomberku. Po maturite študoval tri semestre právo na Karlovej univerzite v Prahe a päť semestrov na Univerzite Komenského v Bratislave, štúdium ale nedokončil. Roku 1919 založil časopis […]

SEDLÁK, Ján

Ľudovú školu navštevoval vo Veľkej Lodine. V roku 1934 zmaturoval na gymnáziu v Košiciach. Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes Univerzita Komenského) študoval slovenčinu a francúzštinu. V roku 1936 absolvoval študijný pobyt na Jagelovskej univerzite v Krakove a na pomedzí rokov 1937/1938 absolvoval jeden semester na parížskej Sorbone, kde študoval francúzsku literatúru. V roku 1940 získal doktorát z filozofie. V rokoch 1938 – 1941 […]

SCHMIDOVÁ, Lidka

Rodičia jej poskytli klasickú prvorepublikovú výchovu a vzdelanie, venovala sa športu (najmä tenisu), štúdiu jazykov a novým tanečným smerom. Francúzsky jazyk študovala na lýceu vo Francúzsku, kde sa zoznámila aj s tanečnou avantgardou a s ruskými balerínami, ktoré si tam otvorili súkromné školy. Viac ju však upútala tvorba „novodobárok“, o ktorú sa zaujímala nie ako […]