ŠMÁLOV KÚTNIK, Jozef

Vlastným menom Jozef Kútnik. Meno J. K. Š. bolo do roku 1989 zámerne vyraďované zo slovenského kultúrneho života. Nenachádza sa ani v Encyklopédii Slovenska (1977 – 1982), ani v Encyklopédii slovenských spisovateľov (1984), stručná zmienka sa vyskytla až v Encyklopédii dramatických umení Slovenska (1990). Vzhľadom na formát jeho osobnosti, intelektuálnu priebojnosť a šírku kultúrneho i vedeckého záberu je však […]

ŠTÚR, Svätopluk

Pochádzal z rodiny evanjelického farára Samuela Štúra, ktorá bola nútená pre politické postoje otca emigrovať z vtedajšieho Uhorska na Moravu. V rokoch 1912 – 1919 navštevoval strednú školu v Novom Jičíne, v rokoch 1919 – 1920 študoval estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (u Z. Nejedlého a J. B. Foerstera) a neskôr v rokoch 1932 – 1936 filozofiu na Filozofickej fakulte […]