RAPANT, Daniel

Narodil sa v rodine robotníka Pavla Rapanta a Kristíny Rapantovej (rod. Viskupová). Jeho manželkou bola herečka Hana Meličková, mali spolu dve dcéry – Danielu, vyd. Lehutovú (prekladateľka) a Helenu Rapantovú (lekárka). Štúdium gymnázia v Skalici (1909 – 1917) bolo prerušené vojenskou službou. Ako vojak rakúsko-uhorskej armády bojoval na talianskom fronte. V roku 1922 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte […]

RAMPÁK, Zoltán

V rokoch 1931 – 1939 navštevoval gymnázium v Bratislave, 1939 – 1943 študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes Univerzita Komenského), štúdium ukončil získaním titulu PhDr. V rokoch 1942 – 1949 pracoval v Matici slovenskej v Martine. V rokoch 1942 – 1943 ako redaktor jej časopisu Slovensko a v rokoch 1945 – 1949 ako redaktor časopisu […]

RADVÁNYI, Celestín Anton

Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi, Levoči a v Nových Zámkoch, kde v roku 1932 zmaturoval. Začal študovať právo na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré po troch rokoch zanechal. V roku 1933 pôsobil ako redaktor regionálneho týždenníka Slovenský juh. Od marca 1936 nastúpil do Slovenskej pravdy. O rok neskôr sa stal korešpondentom Slovenskej pravdy a Slováka vo Varšave, kde zároveň študoval novinárstvo. […]

REIMOSER, Jan

Vyštudoval matematiku, fyziku a estetiku v Prahe. Bol žiakom F. X. Šaldu, O. Zicha, V. Tilleho a Z. Nejedlého. Manželka Eva Vrchlická ml., česká baletná umelkyňa a choreografka. Už počas štúdia prejavoval svoj záujem o estetiku, psychológiu a teóriu tanca. Položil základy českej tanečnej teórie, histórie a dramaturgie, zaslúžil sa o popularizáciu tanečného umenia. Aktivity J. R. môžeme […]