KLEGA, Stanislav

Narodil sa v rodine krajčíra Františka Klegu a matky Florentiny Klegovej (rod. Ruttová), mal jednu sestru. Po skončení gymnázia v Kroměříži (1903 – 1911) študoval právo na univerzite vo Viedni (1911 – 1915), počas štúdia pracoval ako redaktor Dělnických listov a Vídeňského denníka vo Viedni, neskôr Moravsko-slezského denníka v Ostrave (1918 – 1919). Rok bol pracovníkom vojenského súdu (1919), neskôr […]

KRIŽKA, Alexander

Ľudovú školu i miestne gymnázium vychodil v Ružomberku. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Ďalší rok strávil štúdiami na Sorbone a Vysokej škole sociálnych vied v Paríži. Svoje spomienky na toto obdobie najprv publikoval v košickej tlači, potom ich vydal knižne (V Paríži 1925 – 26, 1927), samostatnú kapitolu v nej venuje parížskym divadlám. Neskôr ukončil Právnickú fakultu […]

KARVAŠ, Peter

Gymnázium skončil v Banskej Bystrici. Publikoval od roku 1937, najprv v študentských periodikách (Svojeť, Studentský časopis, Mladá kultúra). Rok študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, súčasne aj grafiku na umeleckopriemyselnej škole v tom istom meste. Po návrate z Prahy v roku 1939 pracoval v rôznych zamestnaniach, o. i. vo vydavateľstve Neografia v Martine, tam zároveň dramaturgicky spolupracoval s miestnym Slovenským […]

KRČMÉRY, Štefan

Otec Š. K. Miloslav Krčméry bol evanjelickým farárom a jeho starý otec August Horislav Krčméry bol štúrovcom a riaditeľom prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Manželka Hela Krčméryová, spisovateľka. Dcéra Jela Krčméry-Vrteľová, operná sólistka, dramaturgička a prekladateľka operných libriet. Syn Ivan Krčméry, novinár a prekladateľ. Základnú školu začal Š. K. navštevovať v Jasenovej (1899) a dokončil ju v Bratislave (1903). V štúdiách […]

KVĚT, Jindřich

Brat historika umenia a scénografa Jana Květa (1896 – 1965), manžel klaviristky a pedagogičky Růženy Květovej, rodenej Ulrichovej. Maturoval na Jiráskovom gymnáziu v Prahe. Na Karlovej univerzite v Prahe vyštudoval právo (1909 – 1915) a hudobnú vedu (1918 – 1919). Počas štúdií prispieval do denníka České slovo. J. K. bol príbuzným pražského lekára a hudobného skladateľa Jana Theobalda Helda (1770 […]

KOSTOLNÝ, Andrej

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenský a francúzsky jazyk (1922 – 1926). V rokoch 1927 – 1928 sa zúčastnil študijného pobytu v Lyone a v Paríži. Od roku 1927 pracoval ako profesor na gymnáziách (1927 – 1929 v Prešove a 1941 – 1945 v Bardejove), obchodnej akadémii v Bratislave (1929 – […]

KOLÍSEK, Alois

Po ukončení gymnázia v Brne študoval v rokoch 1887 – 1891 na biskupskom teologickom ústave v Brne. Za kňaza bol vysvätený 26. júla 1891. V období rokov 1892 – 1894 pokračoval v štúdiu teológie v Ríme na Pápežskej Urbanovej univerzite a na Pápežskej akadémii sv. Tomáša Akvinského. V roku 1894 získal titul PhDr. Po svojom […]