MRÁZ, Andrej

Narodil sa v rodine roľníka Andreja Mráza a matky Zuzany Mrázovej (rod. Labáthová), mal sestru Zuzanu. Jeho manželka bola akademická maliarka Lea Mrázová (rod. Krššová), syn Andrej – spisovateľ, dcéra Lea – architektka. V roku 1925 zmaturoval na srbskom gymnáziu v Novom Sade, 1925 – 1929 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 1929 PhDr., 1938 […]

MRÁZOVÁ, Lea

Vlastným menom Lea Krššová (alebo aj Kršáková, Krššáková). Stredoškolské štúdium absolvovala L. M. na dievčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici, ktoré ukončila maturitnou skúškou. Následne vo svojich štúdiách pokračovala v Prahe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity počas rokov 1925 – 1927. Po dvoch rokoch v Prahe prišla do Bratislavy, kde na Univerzite Komenského dokončila štúdium filozofie. Súčasne navštevovala súkromné […]

MARTÁK, Ján

V roku 1929 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenčina, francúzština, filozofia). V roku 1931 získal titul PhDr. a v roku 1960 titul CSc. V rokoch 1933 – 1940 pôsobil ako pracovník Matice slovenskej v Martine na postoch: tajomník (1940 – 1945), správca (1945 – 1959, 1968 – 1970), a pracovník (1959 – 1968). Paralelne v období rokov 1959 […]

MĚRKA, Vojtěch

Známy aj ako Vojtech Mierka. Základy hudobného vzdelávania získal v mestskej hudobnej škole v Prostějove, kde sa mu naďalej venoval (husle, klavír, violončelo) aj počas štúdií na štátnom klasickom gymnáziu v rokoch 1899 – 1907. Následne študoval filológiu, estetiku, filozofiu a hudobnú vedu u O. Hostinského, Z. Nejedlého a T. G. Masaryka na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V jazykovej oblasti sa […]

MRLIAN, Rudolf

V rokoch 1928 – 1936 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Ako študent gymnázia hrával divadlo. V období 1936 – 1940 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (od roku 1939 Slovenskej univerzity) germanistiku a slavistiku, estetiku (u prof. J. Mukařovského), folkloristiku (u známeho ruského folkloristu P. Bogatyreva). Obaja profesori mali na neho veľký […]