POVAŽAN, Michal

Ľudovú školu navštevoval v Dubovom. Neskôr študoval na gymnáziu v Martine, kde v roku 1934 zmaturoval. Po ukončení stredoškolského vzdelania nastúpil M. P. v septembri 1934 na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V priebehu štúdia na Lekárskej fakulte prestúpil na Filozofickú fakultu, štúdiá však nedokončil. Počas svojho pôsobenia v Bratislave sa stal členom Spolku socialistických akademikov. M. P. od polovice […]

PONIČAN, Ján

Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici (1912 – 1919) a Lučenci (od 1919), kde v roku 1920 zmaturoval a nastúpil na Vysoké učení technické do Prahy. Po dvoch rokoch štúdium zanechal a nastúpil na Právnickú fakultu Karlovej univerzity, ktorú v roku 1927 úspešne absolvoval s titulom JUDr. Počas vysokoškolských štúdií intenzívne spolupracoval s ľavicovo orientovanými študentmi. V roku 1923 sa spolupodieľal na […]

PIŠÚT, Milan

Po absolvovaní gymnázia v rodnom meste nastúpil v roku 1926 na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval slovenský jazyk a filozofiu. Neskôr k nim pribudlo štúdium nemeckého a francúzskeho jazyka. Už ako vysokoškolský študent začal publikovať literárne kritiky a články, v ktorých sa venoval najmä literatúre 19. storočia. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1930. Doktorát z filozofie získal o rok neskôr. Vo svojej rigoróznej […]